Cookies

Pravidlá pre súbory cookies účinnosťou od 23. apríla 2018. Predchádzajúcu verziu pravidiel cookies nájdete tu

Pojmy s veľkými písmenami majú význam, ktorý im bol priradený v Zásadách ochrany osobných údajov av tomto dokumente nazvanom Politika súborov cookie.

Politika cookies sa vzťahuje na Služby.

1. AKÉ SÚ URČENÉ KONCEPTY?

Cookies sú textové súbory uložené webovým prehliadačom na disku vášho počítača alebo iného zariadenia, aby sa uložili informácie použité na identifikáciu alebo zapamätanie si histórie činností, ktoré ste vykonali v Službách.

Okrem cookies používame aj iné podobné technológie, ako napríklad:

Odtlačok prsta je technológia, ktorá zhromažďuje a analyzuje informácie o vašom zariadení (informácie o prehliadači, operačnom systéme, nainštalovaných zásuvných moduloch, časovom pásme, veľkosti obrazovky, systémových fontoch a ďalších konfiguráciách), prostredníctvom ktorých tieto služby používate. Tieto informácie sa používajú na identifikáciu a zabezpečenie bezpečnosti Služieb;

Rozpoznanie zariadenia zahŕňa použitie zozbieraných údajov na analýzu vášho zariadenia (informácie o prehliadači, operačnom systéme, nainštalovaných zásuvných moduloch, časovom pásme, veľkosti obrazovky, systémových fontoch a ďalších konfiguráciách) na základe štatistík a pravdepodobnosti a priradení spoločného identifikátora. údajov vyplývajúcich z používania zariadenia. Účelom tejto akcie je pokúsiť sa vás rozpoznať (napr. Rozpoznať, že ste ten istý používateľ, ktorý používa viacero zariadení). Tieto informácie sa používajú na identifikáciu;

Mobile In-App Tracking je množstvo technológií, ktoré poskytujú analýzu informácií v mobilnej aplikácii. Tieto technológie nie sú založené na cookies nainštalovaných cez prehliadače a nedajú sa ovládať pomocou nastavení prehliadača. Tieto technológie môžu používať ID zariadenia alebo iné identifikátory, napríklad „ID reklamy“ na prepojenie aktivity aplikácie s konkrétnou aplikáciou a analýzu vašej aktivity v aplikácii alebo zariadeniach.

Aby sme zabezpečili transparentnosť informácií obsiahnutých v Politike cookies, budeme naďalej volať všetky technológie uvedené vyššie ako cookies.

2. ČO POUŽÍVAJÚ TYPY COOKIES?

Používame cookies, ktoré sa navzájom líšia v životnom cykle aj v internetovej doméne, z ktorej pochádzajú.

Kvôli životnému cyklu súbory cookie delíme na:
• relácia – vymazaná súčasne so zatvorením webového prehliadača,
• permanentný – vymazaný na konci vopred určeného času, bez ohľadu na zatvorenie webového prehliadača.

Vzhľadom na internetovú doménu, z ktorej pochádzajú, súbory cookie delíme na:
• vlastný – nastavený webovými servermi našich webových stránok,
• tretie strany – nastavené webovými servermi iných webových stránok, ako sú naše webové stránky.

3. AKÉ ÚČELY SA POUŽÍVA PRE COOKIES?

Poskytovanie požadovaných služieb (potrebné cookies)

Používame vlastné cookies, aby sme vám umožnili prihlásiť sa na Váš Účet, prístup k službám Webovej stránky určeným len pre prihlásených používateľov a umožnili vám hladkú navigáciu na webových stránkach a podstránok stránok bez nutnosti opakovania procesu autentifikácie zakaždým. ,

Optimalizácia používania webových stránok (potrebné a analytické súbory cookie)

Používame vlastné cookies, aby sme vám poskytli pohodlie pri používaní Služieb, vrátane obmedzenia počtu zobrazujúcich sa oznámení (o aktualizácii nariadení, používaní súborov cookie a dostupnosti príručky na Webovú stránku). Použité cookies tiež slúžia na kontrolu bezpečnosti informačného systému a na zapamätanie si vašich preferencií.

Štatistika stránky a podstránok stránky (analytické súbory cookie)

Súbory cookie tretej strany (napr. Google Analytics, Google Analytics 360) používame na počítanie návštev na webovej stránke, ich dĺžky a určenie, ktoré funkcie webovej stránky alebo jej častí boli najčastejšie používané alebo navštívené. Takto získané informácie nám umožňujú analyzovať výkonnosť Služieb a určovať smery vývoja nových funkcií a služieb.

Sledovanie aktivity na webových stránkach (analytické súbory cookie)

Používame vlastné cookies, aby sme vás identifikovali za účelom analýzy vašej činnosti na Službách, určili sme, aké aktivity ste vykonali na webových stránkach Služieb, najmä ktoré pracovné ponuky ste zobrazili a ktoré ste požiadali. Takto získané informácie nám umožňujú lepšie zladiť odporúčané pracovné ponuky a marketingové správy s vašimi preferenciami a záujmami.

Zobrazenie reklám prispôsobených vašim preferenciám (reklamné súbory cookie)

Naše súbory cookie a súbory cookie tretích strán (napr. Google AdWords) sa používajú na spúšťanie marketingových kampaní a remarketingových kampaní, ktoré vám prinášajú naše marketingové správy, ak ste predtým navštívili naše služby. Tieto cookies si uvedomujú, že ste navštívili naše služby a aké činnosti ste vykonali v našich službách. Takto získané informácie sa zasielajú externým dodávateľom.

Súbory cookie tretej strany používame na odosielanie upozornení vo vašom prehliadači (tzv. Web push notifikácie). Okrem toho používame súbory cookie externých dodávateľov, aby sme vás identifikovali na účely odosielania oznámení prostredníctvom služby Web Push.

4. AKO SPRACOVAŤ COOKIES?

Môžete nastaviť podmienky pre ukladanie alebo prístup k cookies pomocou nastavení webového prehliadača alebo konfigurácie služby. V paneli s ponukami webového prehliadača v časti Pomocník nájdete informácie o tom, ako odmietnuť ukladanie nových súborov cookie, ako odstrániť predtým uložené súbory cookie, ako požiadať o upozornenia na uloženie nového súboru cookie a ako blokovať fungovanie súborov cookie. sušienky.