Zásady ochrany osobných údajov

Skupina Bscfslovakia.sk sp. O.o., vlastník stránky Bscfslovakia.sk, vynakladá maximálne úsilie na ochranu súkromia ľudí, ktorí využívajú svoje služby.

S cieľom uplatňovať zásadu zákonného, ​​spoľahlivého a transparentného spracovania vašich osobných údajov pri používaní našich služieb akceptujeme dokument s názvom Zásady ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako sa staráme o vaše osobné údaje a vaše práva.

AKÉ PODMIENKY POUŽÍVAME V SÚKROMNEJ POLITIKE?

Účet – súbor zdrojov a nastavení vytvorených pre Používateľa ako súčasť Služieb používaných na správu služieb.

Naši klienti – zákazníci skupiny Bscfslovakia.sk, ktorú skupina Bscfslovakia.sk poskytuje reklamným službám, to znamená službám poskytovania marketingových informácií o produktoch a službách takýchto subjektov užívateľom.

Zamestnávatelia – zamestnávatelia alebo personálne poradenské agentúry, ktoré zverejňujú pracovné ponuky na našich webových stránkach.

Profil – funkčnosť Účtu, ktorý umožňuje Užívateľovi zbierať vybrané informácie vrátane priebehu jeho profesionálnej kariéry, histórie vzdelávania a ďalších zručností.

Predpisy – Predpisy o poskytovaní elektronických služieb v rámci služieb spoločnosti Bscfslovakia.sk Group sp.

Webové stránky alebo služby – webové stránky patriace do skupiny Bscfslovakia.sk, v rámci ktorých skupina Bscfslovakia.sk poskytuje svoje služby. Webové stránky sa nachádzajú na adrese: www.grupabscfslovakia.sk, www.bscfslovakia.sk, zarobki.bscfslovakia.sk, cv.bscfslovakia.sk, companies.bscfslovakia.sk, www.porady.bscfslovakia.sk.

Settings (Privacy) – Účty funkcia, ktorá umožňuje užívateľovi vybrať príjemcu služby na príslušnom riadení týchto služieb, vrátane seba-úprave ich pôsobnosti a výber preferencií pre ochranu jeho súkromia.

Užívateľ – dospelá fyzická osoba, ktorá má Účet a využíva služby ponúkané Skupinou Bscfslovakia.sk na Služby.

Používateľ neprihlásený – dospelá fyzická osoba, ktorá využíva služby ponúkané skupinou Bscfslovakia.sk na Služby, ktoré si tento Účet nevyžadujú.

Vy, váš – resp. Používateľ alebo Používateľ nie ste prihlásení.

KTO JE ADMINISTRÁTOR VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO SA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Skupina Bscfslovakia.sk je správcom vašich osobných údajov v súvislosti s používaním Služieb.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a vašich práv, kontaktujte nás:

a) prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo
b) s naším úradníkom pre ochranu údajov: e-mailom na adresu: iod@bscfslovakia.sk.

ČO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE PROCES, PRE ČO ÚČELY A NA ČO PRÁVNY ZÁKLAD?

Vytvorenie účtu a overenie užívateľa na Službách

Rozsah údajov. Za týmto účelom sme sa spracúvajú osobné údaje, ktoré ste poskytli v registračnom formulári pre služby, to znamená, e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste nastavili. Ak sa zaregistrujete do Služieb prostredníctvom externej autentifikačnej služby (napr. Facebook Connect), zbierame aj vaše krstné meno a priezvisko.

Služby, ktoré nevyžadujú účet

Druhy služieb. Spracujeme vaše osobné údaje poskytovať služby, ktoré nevyžadujú účet, napríklad: Doporučená zamestnanie na službách, Search Engine ponúka služby, kalkulačka platy a vzory životopisy a sprievodných listov, dokumentov a manuál.

Rozsah údajov. Za týmto účelom spracovávame osobné informácie o vašej aktivite na službách, a to: údaje, ktoré ste sledovali pracovné miesta a vzdelávacie príležitosti, ako aj údaje o relácii, zariadení a operačný systém, prehliadač, umiestnenie a jedinečný identifikátor. Ak používate Chatbot v pokec, spracovávať údaje poskytnuté vami vo vašom profile na Facebooku (napr. Váš profilový obrázok) a akékoľvek údaje, ktoré poskytujú v zasielaných správ Messenger.

Právny základ. Nevyhnutnosti vykonať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb (čl. 6 ods. 1 bod b Rodo).

Služby a funkcie vyžadujúce Účet

Druhy služieb a funkcií. Spracujeme vaše osobné údaje poskytovať služby, ktoré vyžadujú účet, napríklad: Zdieľanie profilu, Oznámenie JobAlert, ktoré sa vzťahujú na pracovné miesta, správy o zisku, Wizard CV, možnosť účasti na tejto akcii Jobicon a nasledujúce funkcie účty: aplikovanie profilu, odporúčame Jobs ( prijaté prostredníctvom e-mailu alebo v podobe oznámenia od mobilné aplikácie), pre komunikáciu o stave aplikácie dokument CV Naplnenie profilu, uloženého Ofer pracujete, História žiadania o pracovné ponuky.

Rozsah údajov. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli, v profile a údaje o vašej činnosti v službách, to znamená: údaje o ponukách pracovných ponúk a vzdelávacích ponukách, ktoré hľadáte, ako aj údaje o relácii, vašom zariadení a operačnom systéme, prehliadači, umiestnení a jedinečné ID.

Poskytovanie niektorých údajov je predpokladom pre využívanie jednotlivých služieb a funkcií účtu (povinné údaje). Náš systém automaticky znamená povinné údaje (napr. Údaje o aktuálnom a poslednom pracovisku). Dôsledkom neposkytnutia týchto údajov je neschopnosť poskytovať určité služby a funkcie účtu. Okrem údajov označených ako povinné je poskytovanie iných osobných údajov dobrovoľné.

Štatistiky o využívaní jednotlivých funkcií webovej stránky a uľahčenie používania Služieb a mobilnej aplikácie, ako aj zabezpečenie bezpečnosti IT služieb.

Rozsah údajov. Na tieto účely spracúvame osobné údaje súvisiace s vašou činnosťou na Webovej stránke, ako napríklad: navštívené webové stránky a podstránky stránok a množstvo času stráveného na každej z nich, ako aj údaje o histórii vyhľadávania a aplikáciách odoslaných na pracovné ponuky, vašu adresu IP, umiestnenie, ID a údaje o prehliadači a operačnom systéme.

Preskúmanie sťažností a žiadostí, odpovede na otázky

Rozsah údajov. Na tento účel môžeme spracúvať niektoré Vaše osobné údaje poskytnuté v profile, ako aj údaje o využívaní našich služieb, ktoré sú dôvodom sťažnosti alebo žiadosti, údaje obsiahnuté v dokumentoch pripojených k sťažnosti alebo žiadosti. Ak používate Chatbot v pokec, spracovávať údaje poskytnuté vami vo vašom profile na Facebooku (napr. Váš profilový obrázok) a akékoľvek údaje, ktoré poskytujú v zasielaných správ Messenger.

Prieskum vašej spokojnosti

Rozsah údajov. Na tento účel spracujeme vaše osobné údaje vrátane: e-mailovej adresy a informácií o dátume, kedy bola žiadosť odoslaná na pracovnú ponuku, ako aj vaše odpovede na otázky, ktoré sme pripravili, zahrnuté v prieskumoch a formulároch použitých na prieskum spokojnosti.

Právny základ. Náš zákonne oprávnený záujem (§ 6 ods. 1 písm. F) ÚPDZ) spočívajúci v zlepšení funkčnosti služieb poskytovaných elektronicky a posudzovaní spokojnosti služieb, ktoré poskytujeme.

AKO POSUDZUJEME VAŠE ZÁUJMY A PREFERENCIE?

Naše služby sú zamerané na čo najlepšie prispôsobenie pracovných ponúk a akýchkoľvek marketingových správ vašim záujmom a preferenciám (profilovanie). Aby sme vám poskytli najtransparentnejšie informácie nižšie, popíšeme, o čom je profilovanie.

Odporúčané pracovné ponuky

Typ služieb. Odporúčané pracovné ponuky sú špeciálne, individuálne správy o pracovných ponukách zverejnené na Webovej stránke. Ponúkané ponuky pracovných ponúk Vám budú prezentované na stránke pred a po prihlásení, ako aj vo forme upozornení v mobilnej aplikácii a vo webovom prehliadači (notifikácie na webe) a zaslané na vami zadanú emailovú adresu.

Rozsah údajov. Za týmto účelom spracovávame osobné údaje, ktoré poskytnete pri vytváraní účtu, pri vyplňovaní profilu a údajov poskytnutých v dokumentoch, ktoré ste uložili na účte (najmä údaje obsiahnuté vo vašom životopise), ako aj údaje o vašej činnosti na webovej stránke, zaznamenané a uložené prostredníctvom cookies, najmä informácie o odoslaných žiadostiach o pracovné ponuky (kliknutia na tlačidlo „Použiť teraz“ alebo tlačidlo „Použiť mobil“) a zobrazenia stránky formulára žiadosti, ktoré žiadosť neposlali.

Profilovanie. Vyššie uvedené údaje sa používajú na vytvorenie vášho profesionálneho profilu, ktorý zodpovedá vašim zručnostiam, vzdelaniu, skúsenostiam, záujmom a preferenciám. Na základe takto vytvoreného profesionálneho profilu Vám potom vyberieme a predstavíme vám najlepšie vyhovujúce pracovné ponuky.

Zdieľanie profilu

Typ služieb. Zdieľanie profilu sa vzťahuje na dva prípady:
1) zverejniť Profil na základe nami vytvoreného profesionálneho profilu kandidáta; nami vytvorený profesijný profil je porovnaný s očakávaniami zamestnávateľov, aby sme sa mohli podeliť o profil s zamestnávateľmi, ktorí zverejňujú najlepšie vyhovujúce pracovné ponuky (hodnotenie Bscfslovakia.sk);
2) poskytnutie profilu založeného na nami definovaných vyhľadávacích filtroch; potenciálni zamestnávatelia môžu samostatne, prostredníctvom správnej kombinácie filtrov, vytvoriť požadovaný profesionálny profil kandidáta a nájsť správnych ľudí (bez hodnotenia Bscfslovakia.sk).

Rozsah údajov. Na tieto účely spracúvame Vami poskytnuté osobné údaje pri vytváraní Účtu, pri vypĺňaní Profilu a údajoch o Vašej činnosti na Službách,

odoslané a uložené prostredníctvom cookies, najmä dátum poslednej aktualizácie profilu, informácie o odoslaných žiadostiach o pracovné ponuky (kliknutia na tlačidlo “Použiť teraz” alebo “Použiť mobil”) a históriu odporúčania kandidáta.

Profilovanie. Uvedené osobné údaje používame na vytvorenie vášho profesionálneho profilu, ktorý zodpovedá vašim schopnostiam, vzdelaniu, skúsenostiam, záujmom a preferenciám. Potom porovnáme takto vytvorený profesionálny profil s očakávaniami zamestnávateľov, aby vás odporučili zamestnávateľom, ktorí podľa nášho názoru zverejňujú pracovné ponuky, ktoré sú pre vás najvhodnejšie.

Marketing našich produktov a služieb a našich klientov

Rozsah údajov. Na tento účel spracujeme osobné údaje, ktoré poskytnete pri vytváraní účtu, vyplňovaní profilu a údajov o vašej činnosti na webovej stránke, zaznamenávaní a ukladaní prostredníctvom súborov cookie. Údaje o činnosti sa týkajú najmä takých údajov, ako sú: história vyhľadávania, kliknutia na webových stránkach, návštevy hlavných stránok stránok a ich podstránok, dátumy prihlásenia a registrácie, údaje o používaní určitých služieb na webovej stránke, história a vaša činnosť súvisiaca s e-mailovou komunikáciou vy.

Profilovanie. Vyššie uvedené údaje sa používajú na vytvorenie vášho profesionálneho profilu, ktorý zodpovedá vašim zručnostiam, vzdelaniu, skúsenostiam, záujmom a preferenciám. Na takto vytvorený profesionálny profil potom upravujeme marketingové informácie o našich produktoch a službách a našich klientov, ktorí Vás môžu zaujímať.

Remarketing. S cieľom osloviť Vás prostredníctvom našich marketingových správ mimo Služieb využívame služby externých dodávateľov. Tieto služby spočívajú v zobrazovaní našich marketingových správ na iných webových stránkach, ako sú Služby. Na tento účel externí poskytovatelia inštalujú napríklad príslušný kód alebo pixel, aby si stiahli informácie o vašej činnosti na Službách. Podrobnosti nájdete v Politike súborov cookie

Bilancia záujmov. Po zvážení nášho záujmu a vašich záujmov, práv a slobôd sme presvedčení, že marketing v kombinácii s profilovaním nebude nadmerne zasahovať do vášho súkromia alebo nebude pre vás príliš zaťažujúci. Pri zvážení záujmov, práv a slobôd sme zohľadnili tieto okolnosti: \ t
a) Vyjadrili ste želanie dostávať marketingové správy na zadanú e-mailovú adresu (oddelene pre správy týkajúce sa Bscfslovakia.sk a našich klientov), ​​a preto sme sa rozhodli, že môžete odôvodnene očakávať, že vám budete takéto správy posielať;
b) Vaše primerané očakávania súvisia s prijímaním oznámení nielen o Bscfslovakia.sk, ale aj o našich klientoch (vrátane potenciálnych zamestnávateľov). Informácie o potenciálnych zamestnávateľoch (ich produktoch, službách alebo obraze) sú, vzhľadom na špecifickosť webovej stránky, najmä očakávané užívateľmi, aktívne vyhľadávajúc zamestnanie;
c) pri marketingu produktov a služieb našich klientov tieto osobné údaje neprenášame týmto klientom; týmto spôsobom obmedzujeme okruh ľudí, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom;
d) vytvárame Váš profesionálny profil na základe údajov, ktoré poskytnete, a údajov vyplývajúcich z Vašej činnosti na Službách (profilovanie). Potom použijeme takto vytvorený profil na individualizáciu marketingových správ, ktoré vám boli zaslané. Zabezpečujeme, že sme zaviedli primerané záruky na ochranu vášho súkromia, a to:
i. Používame len údaje o profesionálnej sfére vášho života. Zaujíma nás len to, čo sa týka vašej práce, nie vášho súkromného života;
ii. na Webovej stránke používame iba údaje o vašej činnosti, máme záujem o to, aké pracovné miesta hľadáte a ktoré ponuky vás zaujímajú, nie to, čo robíte na iných webových stránkach;
e) Rešpektujeme Vašu vôľu a uľahčíme Vašu realizáciu Vašich práv. Za týmto účelom poskytujeme okrem iného možnosť jednoduchého odobratia súhlasu na prijímanie marketingových správ e-mailom z nastavenia účtu (karta Nastavenia (Ochrana osobných údajov)), ako aj z úrovne prijatých e-mailov. Zároveň pristupujeme k odňatiu súhlasu s prijímaním takýchto správ ako o oznámení námietok proti profilovaniu na marketingové účely.

Rozsah údajov. Spracujeme vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo formulári žiadosti, aby ste sa mohli zúčastniť konkrétnej súťaže. Formulár označuje, ktoré informačné polia sú povinné a ktoré sú dobrovoľné. Pridanie polí označených ako požadované je podmienkou pre registráciu účasti v konkrétnej súťaži.

ČO SA STÁVA S VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM, KTORÉ POUŽÍVAŤ NA PONUKU PRÁCE?

Ak používate Službu aplikácií pre pracovné ponuky, spracujeme vaše osobné údaje, ako sú: e-mailová adresa a údaje uvedené vo formulári žiadosti, na účely správy

atystyk a meranie návštevnosti na našich webových stránkach. Okrem toho požadujeme, aby ste po kliknutí na tlačidlo „Použiť teraz“ alebo „Použiť mobil“ zadali e-mailovú adresu, aby ste sa dostali na príslušnú obrazovku na našich webových stránkach (prihlasovanie alebo registrácia) a umožnili vám čo najskôr odoslať zamestnávateľovi svoju ponuku práce.

Nespracovávame osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise, náborovom formulári alebo iných dokumentoch, ktoré ste na účte zaslali na účely prijímania zamestnancov. V tomto ohľade spracovávame Vaše osobné údaje len na žiadosť zamestnávateľa, ktorý pracovnú ponuku zverejnil. Sprostredkujeme len výmenu osobných údajov medzi vami a zamestnávateľom a nie sme správcom týchto údajov.

POČÍTAJTE PRE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Poskytovatelia služieb

Poskytujeme vaše osobné údaje poskytovateľom služieb, ktoré využívame na prevádzkovanie Služieb. Poskytovatelia služieb, ktorým odovzdávame vaše osobné údaje, v závislosti od zmluvných podmienok a okolností, alebo podliehajú našim príkazom, pokiaľ ide o účely a spôsoby spracovania týchto údajov (spracovateľov) alebo nezávisle určujú účely a spôsoby ich spracovania (administrátori). Zoznam dodávateľov, ktorých používame, je uvedený tu. Zoznam je neustále aktualizovaný.

Procesory. Používame dodávateľov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje len na základe našich pokynov. Poskytujú nám službu cloud computingu, poskytujú nám online marketingové systémy, zobrazujú oznámenia na webe, posielajú e-mailové správy, analyzujú návštevnosť Služieb, analyzujú efektívnosť marketingových kampaní a podporujú implementáciu určitých funkcií účtu (napr. Vyplnenie profilu CV dokumentom).

Administrátori. Používame dodávateľov, ktorí nekonajú výhradne podľa našich pokynov a stanovia ciele a metódy používania vašich osobných údajov. Poskytujú nám služby remarketingových kampaní a vykonávajú štatistické prieskumy.

Lokalita. Naši dodávatelia sídlia hlavne v Poľsku a ďalších krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napr. V Írsku. Niektorí naši dodávatelia sídlia mimo EHP. V súvislosti s prenosom vašich údajov mimo EHP sme sa uistili, že naši dodávatelia garantujú vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Tieto záruky vyplývajú najmä z povinnosti používať štandardné zmluvné doložky, ktoré prijala Komisia (EÚ), alebo z účasti na programe „Ochrana súkromia“ zriadenom vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti poskytovanej ochrany. ochranným štítom EÚ – USA.

Máte právo požiadať nás, aby sme vám poskytli kópie štandardných zmluvných doložiek, ktoré špecifikujú príslušné bezpečnostné opatrenia, a to tak, že sa budú zaoberať otázkami uvedenými v časti 2 Zásad ochrany osobných údajov.

Štátne orgány

Vaše osobné údaje poskytujeme, ak nás oslovia autorizované štátne orgány, najmä organizačné útvary prokuratúry, polícia, predseda Úradu na ochranu osobných údajov, predseda Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa alebo predseda Úradu pre elektronické komunikácie.

AKO ĎAKUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje Užívateľov uchovávame po dobu, keď je na Webovej stránke zriadený Účet, a to za účelom poskytovania služby Účtu a súvisiacich funkcií a ďalších služieb v súlade s Pravidlami, ako aj na marketingové účely. Po vymazaní Účtu budú Vaše osobné údaje anonymizované s výnimkou nasledujúcich údajov: meno, e-mailová adresa, história aplikácie a informácie o súhlasoch (tieto údaje budeme uchovávať po dobu 3 rokov od vymazania Účtu na účely vybavovania sťažností a reklamácií súvisiacich s využívaním našich služieb).

Osobné údaje používateľov a používateľov, ktorí nie sú prihlásení v súboroch cookies, sa uchovávajú po dobu zodpovedajúcu životnému cyklu súborov cookie uložených na ich zariadeniach. Podrobnosti o spôsobe používania súborov cookie nájdete v Pravidlách súborov cookie.

Osobné údaje neprihlásených používateľov, ktorí nás nasmerujú na rôzne otázky, sťažnosti a žiadosti, vrátane údajov obsiahnutých v obsahu správ, ktoré nám boli zaslané, spracujeme na obdobie potrebné na posúdenie danej žiadosti, sťažnosti alebo žiadosti, najneskôr však do troch rokov od prijatia žiadosti. špecifickú správu. Ak konkrétna správa predstavuje alebo môže predstavovať dôkaz v konaní pred súdom alebo iným štátnym orgánom, môžeme tieto správy a osobné údaje v nich obsiahnuté uchovávať až do konečného ukončenia konania.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA Z VZŤAHU NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Zabezpečujeme realizáciu Vašich práv uvedených nižšie. Svoje práva môžete uplatniť podaním žiadosti o kontaktný formulár. Okrem toho môžete vykonať vybraté zmeny

v nastaveniach účtu na karte Nastavenia (Ochrana osobných údajov) po prihlásení na Webovú stránku.

Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli pri registrácii na Webovú stránku, ako aj pri používaní jednotlivých služieb a funkcií ponúkaných na Webovej stránke. Odvolanie súhlasu je účinné od stiahnutia súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie, ktoré urobíme v súlade so zákonom pred jeho odňatím.

Odvolanie súhlasu nemá pre vás žiadne negatívne dôsledky. Môže vám to však zabrániť v tom, aby ste naďalej používali služby alebo funkcie, ktoré môžeme právne poskytnúť len s vaším súhlasom.

Právo namietať proti použitiu údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania, ak spracujeme vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu, napríklad v súvislosti s marketingom našich produktov a služieb a našich klientov, uchovávaním štatistík o používaní jednotlivých funkcií webových stránok. a uľahčenie používania Služieb, ako aj testovanie spokojnosti.

Odstúpenie od prijímania marketingových správ týkajúcich sa našich produktov alebo služieb alebo našich klientov znamená váš nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov vrátane profilovania na tieto účely.

Ak sa vaša námietka ukáže ako opodstatnená a nemáme žiadny iný právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov, vymažeme vaše údaje, na ktoré ste vzniesli námietky.

Právo vymazať údaje („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požiadať o odstránenie všetkých alebo niektorých vašich osobných údajov. Žiadosť o vymazanie všetkých osobných údajov budeme považovať za žiadosť o odstránenie účtu.

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak:
a) stiahli ste svoj konkrétny súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracované na základe vášho súhlasu;
b) vaše osobné údaje prestali byť potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo spracované;
c) namietali proti používaniu vašich údajov na marketingové účely;
d) namietali proti používaniu vašich údajov s cieľom vykonávať štatistické údaje o používaní webovej stránky a prieskumu spokojnosti a námietky sa považovali za opodstatnené;
e) Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov, v súvislosti s opozíciou alebo odvolaním súhlasu, môžeme uchovávať určité osobné údaje v rozsahu potrebnom na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov. Týka sa to najmä osobných údajov vrátane: mena, priezviska, e-mailovej adresy a histórie aplikácie, ktoré uchovávame na účely vybavovania sťažností a nárokov súvisiacich s používaním našich služieb.

Právo obmedziť spracovanie údajov

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Ak takúto požiadavku odošlete, zabránime vám používať určité funkcie alebo služby, ktoré budú mať za následok spracovanie požadovaných údajov až do spracovania vašej žiadosti. Nebudeme vám posielať žiadne správy vrátane marketingových.

Máte právo požiadať o obmedzenia týkajúce sa používania vašich osobných údajov v týchto prípadoch:
a) keď sa pýtate na správnosť vašich osobných údajov, obmedzíme ich používanie na čas potrebný na overenie správnosti vašich údajov, nie však dlhšie ako 7 dní;
b) ak je spracovanie vašich údajov v rozpore so zákonom a namiesto odstránenia údajov, budete požadovať obmedzenie ich používania;
c) ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo použili, je však potrebné, aby ste si uplatňovali, uplatňovali alebo obhajovali nároky;
d) ak namietate proti používaniu vašich údajov – obmedzenie nastáva na čas potrebný na zváženie, či ochrana vašich záujmov, práv a slobôd v dôsledku vašej osobitnej situácie prevyšuje záujmy, ktoré spracúvame pri spracovaní vašich osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo na:
a) získať prístup k vašim osobným údajom;
b) získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom období uchovávania vašich údajov alebo kritériách na určenie tohto obdobia, o vašich právach v rámci REDO ao práve podať sťažnosť orgánu dohľadu, \ t zdroj týchto údajov o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a záruk uplatňovaných v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;
c) získať kópiu vašich osobných údajov.

Právo na opravu údajov

Máte právo na opravu a doplnenie svojich osobných údajov. Môžete to urobiť sami

na karte Nastavenia (Ochrana osobných údajov). Pokiaľ ide o iné osobné údaje, máte právo požadovať, aby sme tieto údaje opravili (ak sú nesprávne) a doplniť ich (ak nie sú úplné).

Právo na prenos údajov

Máte právo dostať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a potom ich poslať inému správcovi osobných údajov podľa vášho výberu, napríklad inému prevádzkovateľovi podobných webových stránok. Máte tiež právo požiadať o zaslanie osobných údajov priamo tomuto inému správcovi, ak je to technicky možné.

Vaše osobné údaje zašleme vo forme súboru CSV. Formát csv je široko používaný strojovo čitateľný formát, ktorý umožňuje odosielať prijaté údaje inému správcovi osobných údajov.

Kedy splníme vašu požiadavku?

Ak nás uplatnením vyššie uvedených práv požiadate, splníme túto požiadavku alebo odmietneme tak urobiť okamžite, najneskôr však jeden mesiac po doručení. Ak však – z dôvodu zložitosti žiadosti alebo počtu žiadostí – nebudeme schopní splniť Vašu požiadavku do jedného mesiaca, stretneme sa s nimi v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a vopred vás budeme informovať o plánovanom predĺžení.

Z technických dôvodov vždy potrebujeme 24 hodín na aktualizáciu nastavení v našich systémoch. Preto sa môže stať, že dostanete e-mailovú správu, z ktorej ste sa vzdali počas aktualizácie systému.

Nahlásiť sťažnosti, otázky a požiadavky

Môžete sa sťažovať na sťažnosti, žiadosti a požiadavky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv.