Business Service Centers are growing in Slovakia

The Business Service Center Forum (BSCF) brings together shared service centers (SSC) and business
process outsourcing (BPO) providers operating in Slovakia.

BSC forum (BSCf) represents 25 000 employees in Slovakia and for a decade BSCs have operated very successfully here.

Main goal of the Business Service Center Forum is to:

  • Share information within the sector about concerns, solutions and best practices
  • Communicate with national and local authorities: monitor and evaluate legislation, labor market and CSR activities
  • Interact with universities and secondary schools to improve the employability of graduates at BSCs

There is an opportunity to accelerate this sector, improve the business environment and create additional jobs.

BSCs have expanded from call centers to value-added business centers supporting complex services, employing highly skilled labor and providing great career opportunities.


Rozvoj Centier podnikových služieb na Slovensku

Fórum pre Centrá podnikových služieb združuje Centrá zdielaných služieb a Centrá externého poskytovania služieb na Slovensku.

Fórum reprezentuje 25 000 zamestnancov.

Naše hlavné ciele sú:

•Vrámci sektora zdielať skúsenosti a overené riešenia ale aj obavy a rizika

•Komunikovať so štátnymi a miestnymi orgánmi: sledovať a hodnotiť legislatívu, trh práce a zodpovednú firemnú politiku

•Spolupracovať s univerzitami a strednými školami pre lepšie uplatnenie absolventov v Centrách podnikových služieb

Tento sektor u nás výrazne rastie a prináša príležitosť pre ďaľší rozvoj a vytváranie nových pracovných miest.

Centrá podnikových služieb sa rozrástli z takzvaných “Call Centier” na centrá, ktoré podporujú široké spektrum služieb s výraznou pridanou hodnotou, zamestnávajú ľudí s komplexnými znalosťami a vytvárajú príležitosti pre kariérny rozvoj.